kalendář on-line

ZAČNĚTE JIŽ PŘEMÝŠLET O KALENDÁŘI!

Plánování a příprava propagačních materiálů je proces, který trvá po celý rok. Reklama je jedním z nejdůležitějších prvků budování značky, takže každá propagační akce musí být pečlivě připravena. Při plánování musíme vzít v úvahu všechny možnosti v průběhu roku, během kterých jsme schopni poskytnout našim zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům…